In crisissituaties is het voor hulpverleners essentieel om snel te reageren. In korte tijd schatten politie, brandweer of ambulancepersoneel hun eigen veiligheidssituatie in. Maar soms gaat dit mis. In Amsterdam werd zo ooit een brandweerman, nadat hij een woning binnen ging om een brand te blussen, neergestoken door een inwoner met psychische problemen. Toen de ambulance daarop verscheen bleek dat het veiligheidsrisico van dat adres wel degelijk bij de ambulance bekend was, maar niet bij de brandweer. Het probleem: privacygevoelige informatie over burgers mag niet zomaar gedeeld worden. Hier heeft de gemeente met het project City Alerts een slimme oplossing voor gevonden.

Melding met een kleurcode

City Alerts is een waarschuwingssysteem voor hulpverleners die geen privédata mogen uitwisselen, maar wel informatie nodig hebben om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. Ron van der Lans, programmamanager big en open data bij Amsterdam Smart City legt uit hoe kleurcodes dit probleem oplossen: 'Wanneer er een hulpmelding binnenkomt, stuurt de meldkamer een bericht naar een server. In dat bericht staat bijvoorbeeld: de brandweer is onderweg naar locatie x met de melding y. De server stuurt dan een bericht naar de partners waar automatisch de systemen worden nagezocht om de informatie die op een locatie bekend is naar boven te halen. Dit mag niet gedeeld worden met een andere hulpdienst, maar wordt vertaald in kleur: wit, oranje of rood en die wordt vervolgens teruggestuurd. Die kleuren staan voor verschillende categorieën van veiligheid, op basis van bekende informatie over het desbetreffende adres. Wit betekent geen relevante informatie, oftewel een 'normale' situatie. Bij oranje is er wel degelijk relevante informatie over het adres beschikbaar waar rekening mee gehouden moet worden. Code rood staat voor een serieuze waarschuwing: normale procedures zijn op dit adres niet van toepassing en hulpverleners moeten met alle risico's rekening houden.' De kleurcodes geven op deze manier dus geen gedetailleerde informatie over inwoners, maar wel hele duidelijke gradaties van risico's.

Pilot brandweer

De pilot van City Alerts is voor de brandweer van start gegaan. Als deze succesvol is, sluiten mogelijk ook de politie, GHOR en GGD zich bij het innovatieve project aan.

In het kort

Behoefte

Privacygevoelige informatie tussen hulpdiensten op verantwoorde wijze uitwisselen.

Data interventie

Een systeem met kleurcodes die een risico indicatie doorgeeft aan de hulpdiensten.

Toegevoegde waarde

Een veiligere werkomgeving voor hulpdiensten waarin de privacy van burgers is gewaarborgd.

Partners

Gemeente Amsterdam (Chief Technology Office), Smart City en het Brandweerkorps Amsterdam-Amstelland samen.

Doorlooptijd

Doorlopend

Contactpersoon

Ron van der Lans, programmamanger open & big data, gemeente Amsterdam: r.vanderlans@braxwell.com