Bij veel Nederlandse gemeenten is het gebruik van big data voor de verbetering van sociale diensten en veiligheid inmiddels populair. Waar zij echter nog een slag kunnen slaan is in het innovatief gebruiken van data voor de digitale dienstverlening. Mede daarom coördineert KING samen met Data Aquilea een pilot voor de gemeenten Zeewolde, Veldhoven, Den Haag, Heerlen, Oss, Schijndel, 's-Hertogenbosch, Vught, Arnhem, Utrecht en Veenendaal. Door het combineren van data van Google Analytics en Piwik en deze data indien mogelijk verrijken met logfiles en andere beschikbare data, zoeken zij naar nieuwe inzichten en ideeën voor het verbeteren van hun digitale kanalen. 

Gedrag inwoners op website gemeente

Wat weten gemeenten over het gebruik van hun digitale kanaal en website? Hoeveel inwoners gebruiken het internet als ze iets willen weten van de gemeente of een dienst willen afnemen? Zijn dat telkens dezelfde mensen of steeds verschillende? Lukt het die gebruikers om hun doel te bereiken of zijn er juist veel mensen die het internet helemaal niet opgaan, of onderweg hopeloos verdwalen? Dit zijn belangrijke vragen die gemeenten zich dienen te stellen en waar de pilot antwoord op tracht te geven. Als uit geanonimiseerde logfiles bijvoorbeeld blijkt dat er op digitale kanalen van bepaalde gemeenten met regelmaat een woordenboek of vertaalwebsite wordt gebruikt om informatie te begrijpen, kan nagedacht worden over nieuwe manieren om niet-Nederlandstalige bezoekers aan te spreken. Omdat de deelnemende gemeenten qua grootte, aantal inwoners, gemiddelde leeftijd en diversiteit veel van elkaar verschillen zullen de uitkomsten van de pilot per gemeente uniek zijn.

Testen van hypothesen

De basis van de analyse vormt de data die bekend is uit Google Analytics of Piwik. 'Slechts een enkele gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de access logging vrij te geven. Voorlopige hindernis is nog het anonimiseren van de data. We willen absoluut niet dat er persoonsgegevens worden gebruikt', benadrukt Ad Steenbakkers, adviseur bij Data Aquilea. Onder zijn leiding worden hypothesen opgesteld om aan de beschikbare data te toetsen. Ook wordt bekeken welke andere data toegevoegd kan worden om tot extra inzichten te komen, denk aan mobiele data of data over IT-infrastructuur. Omdat de deelnemende gemeenten verschillende soorten websites en content managementsystemen gebruiken, is de data-analyse breed toepasbaar. Naast gemeenten werken ook studenten van de studie Big Data van Fontys Hogescholen Eindhoven mee aan de pilot. Zij zullen met name onderzoek doen naar welke data-tools het meest geschikt zijn voor analyses van de effectiviteit van digitale dienstverlening.

In het kort

Behoefte

Met meer kennis de digitale dienstverlening van gemeenten vormgeven.

Data interventie

Analyse op data Google Analytics, Piwik en indien mogelijk geanonimiseerde logfiles.

Toegevoegde waarde

Beter op de informatiebehoeften van inwoners en ondernemers aan kunnen sluiten.

Partners

KING, Gemeenten Zeewolde, Veldhoven, Den Haag, Heerlen, Oss, Schijndel, 's-Hertogenbosch, Vught, Arnhem, Utrecht, Veenendaal en Data Aquilea.

Doorlooptijd

Doorlopend

Contactpersoon

Ad Steenbakkers, gemeente Eindhoven & Data Aquilea: a.steenbakkers@data-aquilae.nl