In het magazine is de een keuze gemaakt om twaalf projecten uitgebreid te beschrijven. De selectie geeft een beeld van de verschillende thema's waarop data maatschappelijke waarde toe kan voegen.

Maar er gebeurt meer met data bij gemeenten. Hier een overzicht van data toepassingen bij gemeenten.

Slimme lantaarnpalen - Gemeente Almere

EU Project Humble Lamp Post plaatst lantaarnpalen die meer doen dan lichtgeven: sensoren voor luchtkwaliteit en mobiliteit, oplaadpaal voor elektrische voertuigen en wifi.

#mobiliteit #leefbaarheid #sensordata #smartsolutions

GoOV - O.a. gemeente Amsterdam

Particulier initiatief waarmee mensen met een verstandelijke beperking, cognitieve aandoening en senioren ondersteuning krijgen om zelfstandig te reizen. App gebruikt open databronnen o.a. voor actuele reisinformatie.

#sociaaldomein #opendata

Toerismestromen - Gemeente Amsterdam

Door 500.000 foto's van website Flickr te koppelen aan tijdstip en locatie kreeg gemeente inzicht in bezoekersstromen en kan zij toerisme in betere banen leiden.

#toerisme #mobiliteit #leefbaarheid #socialmedia

Energie Atlas - Gemeente Amsterdam & gemeente Rotterdam

De interactieve Energie Atlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en mogelijke energiebronnen in de stad overzichtelijk bij elkaar.

#duurzaamheid #opendata #mapping

Robbie de Rat - Gemeente Breda

2500 basisschoolleerlingen spoelden een sensor door de wc. Dit leerde de gemeente veel over de stroming in de riolering en het oppervlaktewater.

#water #duurzaamheid #sensordata

Positive Drive App - Gemeente Breda

Een real-life game waarbij mensen punten verzamelen met hun rijgedrag. De gemeente gebruikt vervolgens data om infrastructuur te verbeteren of rijgedrag te beïnvloeden.

#gamification #app #verkeersveiligheid

Pinckley - Gemeente Boxtel

Om inwoners de buurtagenda te kunnen laten bepalen, ontwikkelt Boxtel een dashboard waar gemeentedata als open data ontsloten wordt.

#democratie #opendata

Event Cloud - Gemeente Den Haag

Particulier initiatief data real-time uit camera's, weersensoren, social media en vanuit kaarten wordt gehaald en bezoekers en gemeente informatie krijgen over drukte in de stad.

#veiligheid #cloud #burgerinzicht

Buurtthermometer - Gemeente Eindhoven

Eindhoven combineert 100 indicatoren (o.a. aangiften, uitkeringen en vragenlijsten) om een beeld te schetsen van het sociale, economische ruimtelijke en veiligheidsniveau van wijken.

#mapping #burgerinzicht

Noord-Holland Slimmer!- Gemeenten Heerhugowaard, Haarlem, Den Helder, Texel, Schagen, Medemblik, Purmerend, Velsen, Hollands Kroon

Tien gemeenten en provincie gingen aan de slag met open data om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen, zoals financiële transparantie, vervoersproblematiek en leegstand.

#opendata #samenwerking

Aardbeving sensordata (OSSG) - Provincie Groningen

Groningse bedrijven leggen een groot netwerk aan van aardbevingssensoren. Het doel is om een onafhankelijk, objectief meetinstrument te creeeren.

#sensordata #provincie #bedrijven #aardbevingen

Sensor Toepassing op Ondergrondse Pijpleidingen (STOOP) project - Provincie Groningen

Voorspellen wanneer vervanging van ondergrondse leidingen nodig is met data over ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies.

#sensordata #leidingen #onderhoud

Open Spending - Landelijk

Een platform van Open State Foundation waarmee uitgaven en inkomsten van overheden digitaal inzichtelijk zijn en onderling kunnen worden vergeleken.

#opendata #verantwoording #financien

Open Raadsinformatie - Gemeente Amstelveen, Heerde, Den Helder, Oude IJsselstreek, Utrecht

Een pilot waarmee raadsinformatie in een gestandaardiseerd machine-leesbaar formaat (open data) wordt ontsloten. Hergebruik van de data van vijf gemeenten is nu mogelijk.

#opendata #democratie #gemeenteraad

Open Parkeerdata - RDW

Via het dataplatform van de RDW bieden commerciële parkeerbedrijven real time data van vrij beschikbare parkeerplaatsen aan. Hiermee kan de automobilist sneller zijn auto kwijt.

#parkeren #mobiliteit #opendata #beterbenutten

Agrofood - Gemeente Noordoostpolder

Gemeente neemt deel in Holland Space Cluster en wil aardobservatiedata beter benutten voor haar agrofood sector.

#landbouw #ruimtevaart

Stadsdashboard - Gemeente Rotterdam

Real-time inzicht in de mobiliteit, logistiek en luchtkwaliteit van de stad door sensordata (lusdata, kentekenherkenningsdata, floating car data, bluetooth) te ontsluiten, koppelen en verrijken.

#realtime #sensordata

Regenradar - Gemeente Rotterdam

De Rotterdamse regenradar staat op het dak van gebouw Delftse Poort en meet en voorspelt heel lokaal de neerslag in de stad. Dit helpt wateroverlast en -schade voorkomen.

#voorspellen #sensordata #europeesproject #raingain

Light Mapping - Gemeente Rotterdam

's Nachts worden luchtfoto's gemaakt om kunstlicht in kaart te brengen. Dit biedt inzicht in waar nieuwe verlichting geplaatst moet worden.

#visueledata #veiligheid #leefbaarheid

Bijplaatsing containers - Gemeente Schiedam

Beter inzicht in afvalinzameling door combinatie van locatiegegevens van containers, data van afvalinzamelaar, klepbewegingen containers, meldingen openbare ruimte en foto's van postbodes.

#afval #logistiek #leefbaarheid

P-route fiets - Gemeente Utrecht

Digitale borden geven aan waar fietsparkeergelegenheid is. Dynamische data wordt gedetecteerd door camera's met optische sensoren en gekoppeld aan software die het aantal vrije plekken meet.

#opendata #mobiliteit #leefbaarheid

Dynamisch Data Dashboard Sociaal Domein - Gemeente Utrecht

Koppelen van informatie van buurtteams, datasets van gemeenten, partners en open data. Hiermee krijgt gemeente up to date inzicht in beleid en kan handelen van buurtteams beter ondersteunen.

#Dashboard #sociaaldomein

Landelijke speeltuinregistratie - O.a. gemeente Vlagtwedde, Utrecht, Doetinchem, Hellevoetsluis

Registratie publiceert gegevens over speelplaatsen, zodat websitebeheerders en ontwikkelaars van apps de informatie over speelplaatsen rechtstreeks uit de bron kunnen ontsluiten.

#opendata #leefbaarheid

Voorspellen zorgbehoefte - Gemeente Zwolle

Tijdens een hackathon is er een start gemaakt met een voorspellend waarin op basis van kansberekening kan worden gezien welke mensen op termijn zorg nodig hebben. 

#hackathon #sociaaldomein

Straatkubus - Gemeente Dordrecht

Datasets op straatniveau gecombineerd om onderliggende oorzaken van problemen te achterhalen en de voorzieningen van de wijk aan te passen aan de behoeften van bewoners.

#sociaaldomein #leefbaarheid #veiligheid #gemeenteAlmere

Bomenspotter app - O.a. gemeente Alphen aan de Rijn

App om data over bomen te ontsluiten. Met de app wordt burgerparticipatie gestimuleerd en kunnen problemen met bomen snel worden opgespoord.

#particulier #opendata #burgerparticipatie