In de heetste zomermaanden van 2014 was, van alle Nederlandse badplaatsen, Scheveningen het slechtst bereikbaar. Door verkeersdrukte deden bezoekers er bijna 2,5 keer zo lang over om hun geliefde strand te bereiken. De gemeente Den Haag was al gestart met Slimmer naar Scheveningen, een proef om de bereikbaarheid van het strand op piekdagen te verbeteren.

Drukte monitoren

De gemeente Den Haag beschikte over de traditionele data om verkeersstromen te managen, zoals tellingen uit lussen in het wegdek en informatie uit parkeerautomaten. Tegelijkertijd komen er steeds meer databronnen beschikbaar die vanuit een ander perspectief zicht geven op de bereikbaarheid van Scheveningen. Bijvoorbeeld berichten op Twitter van bezoekers aan het strand, locatiedata van mobiele telefoons en real-time data over beschikbare aantallen parkeerplekken in de parkeergarages.

In de proef is gekeken of de combinatie van traditionele en nieuwe databronnen een completer beeld gaf voor de aansturing van het verkeersmanagement van bezoekers van en naar Scheveningen op piekdagen. Dagen waarop de temperatuur boven de 25 graden komt en wanneer grote publieksevenementen plaatsvinden, zoals het vuurwerkfestival.

Data voor dagjesmensen en gemeente

Wat begon als een manier om de bereikbaarheid voor een dagje strand aantrekkelijker te maken heeft geleid tot meer inzicht in de herkomst van bezoekers en en de mate waarin zij tevreden zijn over de langere reistijden op piekdagen. Daarnaast is meer samenwerking ontstaan met organisaties in Scheveningen zoals de parkeergarages en de ondernemers. Vanuit deze samenwerking wordt nog steeds gewerkt aan een actuele meting van de reistijd. De informatie die het nieuwe systeem zichtbaar maakt is niet alleen voor de gemeente handig: ook de dagjesmensen zelf hebben er profijt van. De reistijden en beschikbare parkeercapaciteit worden via de toeristische website denhaag.com ontsloten.

Vervolg

Vanwege de positieve ervaringen in het proefgebied Scheveningen is de proef uitgebreid naar een bredere aanpak onder de naam Slimmer naar Den Haag.

In het kort

Behoefte

Optimaliseren van de bereikbaarheid van Scheveningen op piekdagen en tegelijkertijd de overlast van zoekverkeer verminderen.

Data interventie

Een proef waarin zoveel mogelijk open data en data uit eigen systemen worden gecombineerd om de reistijden naar Scheveningen zo actueel mogelijk te voorspellen inclusief een actueel parkeeradvies voor bezoekers die met de auto komen.

Toegevoegde waarde

Betere doorstroom richting Scheveningen en een systeem voor verkeersmanagement in de toekomst.

Partners

Gemeente Den Haag afdeling Verkeersmanagement en diverse organisaties in Scheveningen.

Doorlooptijd

Zomer 2014, inmiddels doorstart in project Slimmer naar Den Haag

Contactpersoon

Sharita Balgobind, persvoorlichter, gemeente Den Haag: sharita.balgobind@denhaag.nl