Meestal analyseren gemeenten data naar aanleiding van een hypothese of vooraf bedachte onderzoeksvragen. Maar kun je het ook omdraaien? Wat gebeurt er als je een heleboel datasets verzamelt, deze in een innovatieve analysetool samenvoegt en daarna pas de vragen formuleert die je aan de data wil stellen? Herken je patronen die eerder nooit opvielen? En kun je op basis van deze verbanden de data verder bevragen? KING nam de start-up Synerscope, Veldacademie in Rotterdam en gemeente Eindhoven in de arm om nieuwe manieren van werken met data te verkennen. 

P2000 meldingen en CBS indicatoren

Voor het experiment verzamelde en koppelde Synerscope een groot aantal datasets in hun analysetool. Het uitgangspunt vormde de P2000 meldingen die als open data beschikbaar zijn. Elke keer als een hulpdienst uitrukt, wordt hiervan via het P2000 systeem een melding gemaakt. De melding geeft informatie over de hulpdienst die wordt ingezet, de locatie waar hulp nodig is, het tijdstip van de melding en soms een korte beschrijving van de situatie. Hier zijn alle 150 indicatoren van het Centraal Bureau voor de Statistiek op buurtniveau aan toegevoegd, samen met weerdata van het KNMI, verzekeringsdata en Google Streetview. Tijdens een werksessie doken de deelnemers in de data. Zijn er patronen te ontdekken tussen het aantal keer dat een ambulance uitrukt in een buurt met veel seniorenwoningen in combinatie met een natte herfstdag of een dag waarop de straten glad waren? Zo ja, wat leert de gemeente dit over de zelfredzaamheid van bewoners? Moeten de straten in buurten met seniorenwoningen bijvoorbeeld tijdens de herfst vaker bladvrij gemaakt worden of in de winter beter gepekeld?

Trial en error

Blanco de data bevragen bleek ingewikkelder dan gedacht. Waar begin je de verkenning? En wat doe je als er geen opvallende patronen uit de datakoppelingen naar voren komen? Het experiment leverde wel een verrijking van de CBS-indicatoren op. Synerscope ontwikkelde een model waarmee de 150 indicatoren van het CBS voor gemeenten meer waarde krijgen. Buurten kunnen worden ingedeeld aan de hand van vijf categorie├źn: welke buurten lijken op elkaar en welke buurten doen het beter of slechter op de indicatoren van het CBS? Vervolgens kan er gekeken worden waar bepaalde meldingen vaak voorkomen. Met behulp van de weerdata kunnen schattingen worden gemaakt van de aanrijtijden van hulpdiensten naar de plaats van het incident en kan worden bekeken welke wijken bovengemiddeld veel inzet van de hulpdiensten vergen.

In het kort

Behoefte

Een verkenning of gemeenten met het bestuderen van grote hoeveelheden data nieuwe inzichten verkrijgen.

Data interventie

P2000 meldingen met andere datasets combineren en verrijken in een innovatieve analyse tool.

Toegevoegde waarde

Een verkenning over hoe je als gemeente op een nieuwe manier kan werken met data.

Partners

VNG Realisatie, Veldacademie, gemeente Eindhoven, Synerscope.

Doorlooptijd

Doorlopend