Woninginbraken, overvallen en straatroven, ook bekend als WOS-criminaliteit, zijn een doorn in het oog van elke gemeente. Hoe kan je hier het beste tegen optreden? Zijn er, buiten het inzetten van meer blauw op straat, andere strategieën die kunnen helpen dit soort delicten te voorkomen? De gemeente Tilburg probeert het met data en combineert haar eigen data met dat van de politie. Dit wordt gevisualiseerd in een een dashboard. Hiermee brengt zij de 'hotspots' van criminaliteit in de stad beter in beeld voor een goed geïnformeerd beleid.

Hoe werkt het dashboard?

Het dashboard bestaat uit een kaart van de gemeente Tilburg, gecombineerd met grafieken en tabellen. De politie levert wekelijks data aan over incidenten en de daarbijbehorende modus operandi en buit. De gemeente voegt hier dagelijks eigen data aan toe, zoals meldingen van het centrale meldpunt en informatie over hennepruimingen. Al deze data wordt gemonitord en verwerkt in het dashboard. Elke wijk krijgt een kleur die staat voor de intensiteit van de door de gebruiker geselecteerde delicten. Hoe groener een wijk, hoe minder delicten per 1000 inwoners, hoe roder een wijk, hoe meer delicten per 1000 inwoners.

Veranderende organisatiestructuur

Deze manier van werken met data werkt ondersteunend aan de gehele organisatiestructuur. Bij beleidsvorming zijn nu drie partijen betrokken: de zogenaamde lokale driehoek, Taskforce Tilburg Veilig en de WOS-werkgroep. De lokale driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie staat bovenaan en neemt beslissingen op strategisch niveau. Beslissingen op operationeel niveau worden door de WOS-werkgroep genomen. De groep bestaat uit medewerkers van de politie, het OM en de gemeente. Aan de hand van het dashboard bepalen zij welke maatregel moet worden genomen, met als voorwaarde dat de interventie binnen de strategie van de lokale driehoek past. Door deze nieuwe werkwijze, waarbij informatiegestuurd werken de basis is, kunnen interventies gerichter worden ingezet. 

Geïnformeerd veiligheidsbeleid

Het dashboard geeft de gemeente houvast in het veiligheidsbeleid. Doordat de data met grote regelmaat wordt bijgewerkt, is het niet alleen mogelijk om de problematiek beter te monitoren, maar kan de gemeente ook bekijken of een genomen maatregel effect heeft. Daarmee zorgt het dashboard niet alleen voor een veiligere gemeente nu, maar leidt het ook tot een duurzamer veiligheidsbeleid voor de toekomst.

In het kort

Behoefte

Preventie van WOS-criminaliteit.

Data interventie

Dashboard met data van gemeente en politie waarmee zowel delicten als de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen kunnen worden gemonitord.

Toegevoegde waarde

Beter geïnformeerd veiligheidsbeleid op basis van dagelijks bijgewerkte data.

Partners

Politie Tilburg

Doorlooptijd

Doorlopend

Contactpersoon

Sandra Coolen, coordinator intellegence, gemeente Tilburg: sandra.coolen@tilburg.nl