Gedurende het jaar verschilt het belang van verschillende onderwerpen door de interesse van de bezoekers. Er is sprake van seizoensgevoeligheid. Dit is te zien in de top-10 van belangrijkste producten en diensten per maand. Inzicht hierin is vooral van belang voor gemeenten die een toptakenwebsite met een top-3 of top-5 aan toptaken hanteren. Bekijk de belangrijkste onderwerpen per maand in het onderzoek.

Een voorbeeld hiervan is de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Wanneer de WOZ wordt bepaald en de onroerende zaakbelasting (OZB) betaald moet worden, is het onderwerp erg relevant voor inwoners. Wanneer de aanslag heeft plaatsgevonden zien we de aandacht voor het onderwerp gestaag afnemen. Het verschil is het duidelijkst te zien in de tabel op pagina 14 van het onderzoek. Hierbij is weergegeven hoe de interesse per maand afwijkt van de gemiddelde interesse.

Een ander voorbeeld is de interesse in reisdocumenten die voorafgaand aan de vakantieperiode een piek vertoont. Interesse voor de (nieuwe) afvalkalender is er met name in de maanden december en januari.

Binnen de top 10 van de belangrijkste producten en diensten is er sprake van verschil in interesse bij website bezoekers. Gemeenten die een toptakenwebsite met een top 3 of top 5 hebben, doen er daarom goed aan om de tabel op pagina 14 en de bijlage op pagina 45 van het onderzoek te raadplegen en hun dienstverlening aan te passen aan de interesses van de gebruikers.