De drie ambities in de Digitale Agenda 2020 zijn:

Gemeenten blijven ook op digitaal gebied de meest nabije overheid. Ze is onderdeel van een netwerk van de gezamenlijke overheidslagen en organisaties, maar door inzet in de informatievoorziening op collectiviteit wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. Genoeg ingrediënten om de digitale ambitie tussen gemeenten en het collectief aan te wakkeren.


Dialoog

Gemeenten zijn volop in beweging om hun digitale ambities vorm te geven. Veel kennis en ervaring wordt op congressen en werkbijeenkomsten gedeeld en er zijn pilots die via de Pilotstarter van de VNG in beeld komen. Kortom: het gonst van de bedrijvigheid op dit gebied binnen markt en overheid. Andere organisaties zorgen voor dialoog en tweespraak (bijvoorbeeld in Amsterdam via Pakhuis de Zwijger, de Waag Society en de organisatie Netdem, die de gevolgen voor democratie en inclusie agendeert). De dynamiek en snelheid van de technologische ontwikkelingen laten zich niet afremmen, maar de dialoog over maatschappelijk effect zorgt voor het hoognodige tegenwicht. Zo raken belangrijke waarden op de snelweg van technologie niet zoek. Dit is te vergelijken met een zelfrijdende auto: we kunnen het rijden zelf straks aan de auto overlaten, maar het reflecteren moeten we als mensen blijven organiseren.


Kans

De ambities, zoals verwoord in de digitale agenda 2020, zorgen ervoor dat het adagium dat gemeenten 20 jaar achterlopen, niet langer aan de orde is. De gemeenten zijn digitaal fit en bovendien zelf een vitale partner in het data ecosysteem. Daarin neemt zij een rol richting haar burgers, zodat zij volwaardige deelnemer in de informatiesamenleving kunnen zijn en zodoende blijvend kunnen meebeslissen."Veel steden willen iets met Smart City. Er is ook een soort marketing aan de gang. Ze maken frames, dat vinden gemeenten aantrekkelijk."

Iris Korthagen, Rathenau Instituut