Het samenspel tussen raad en college (en binnen de raad zelf) verloopt volgens een uitgesponnen tijdlijn en agenda. Uitgangspunt is dat de besluiten en afwegingen transparant, gefaseerd en volgens de representatief gekozen lijnen plaatsvinden. Dit gebeurt nog altijd op de manier zoals destijds het 'huis van Thorbecke' is ingericht. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe vormen en plekken, waardoor de klassieke vorm van Thorbecke een ruimer jasje krijgt: uitbesteding aan de markt, coöperaties en burgers.


Dialoog

Dankzij alle beschikbare data wordt informatie steeds actueler en opereren we steeds dichter op de reële stand van zaken in het nu. De tijd van 'geduldig papier' is voorbij. Beleidsevaluaties gaan niet meer over jaren, maar over weken of zelfs dagen. Dit heeft gevolgen voor het gesprek binnen het college, tussen college en raad en binnen de raad zelf.

Creëert dit meer ruimte voor politiek op hoofdlijnen en verdwijnt door al die makkelijk te checken feiten de zogenoemde incidentenpolitiek? Of zorgt de groeiende informatievoorziening juist voor nieuwe discussies over de waarde van al die informatie? En hoe houd je, nu de snelheid van informatie maar blijft toenemen, zicht op het effect van keuzes die je maakte? En wie gaat erover? De bestuurders, of juist de data-analist die een aanpassing in het veiligheidsalgoritme doorvoert om effect te organiseren? En hoe gaan we om met de de-politisering die hierdoor ook zou kunnen ontstaan bij raad en college?


Kans

De actualiteit van data neemt toe met de snelheid van het ontstaan en de updates daarvan. De mogelijkheid tot inzicht en resultaten in de vorm van sturingsinformatie gaat razendsnel. Dat betekent dat bestuurders en politici sneller dan ooit feedback krijgen op de keuzes die gemaakt zijn. De ruimte om je te bedienen van wollig politiek jargon of je te verschuilen achter bestuurlijk taalgebruik verdwijnt. Politiek kan hierdoor transparanter worden en de zuiverheid toe laten nemen. De samenwerking met het formele bestaande netwerk kan versnellen en de informelere samenwerking met burgers krijgt beter en gelijkwaardiger gestalte."Datagedreven werken kan de politiek versterken. Op basis van feiten kun je nog beter je politieke stem laten horen, er is geen ruimte meer voor geneuzel rond incidenten."

Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad