In de Digitale Agenda 2020 is 'Massaal digitaal, maatwerk lokaal' een ambitie, die als volgt wordt verwoord: "Door de inzet in de informatievoorziening op collectiviteit wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. Door het collectief organiseren van de informatievoorziening creëren gemeenten maximale ruimte voor lokale autonomie in de uitvoering van hun eigen kerntaken. Bovendien wordt door uniformiteit de dienstverlening voor inwoners eenduidiger, vergelijkbaar met hoe het in de financiële- en logistieke sectoren is gedaan."


Dialoog

Exclusieve data (zoals het gesloten SUWInet) geeft een safe zone voor gemeenten als het gaat om het eigen bestaansrecht. De positie in het veld met markt en burgers als steeds steviger spelers is geen vaststaand feit. Veel meer informatie dan we wellicht wenselijk vinden, is te koop via data marktpartijen of via zoekmachines en sociale media te vinden. Het thema exclusiviteit raakt ook dat van privacy; welke data is 'open' en waar liggen de wettelijke grenzen? Voor de overheid liggen beperkingen vanwege de doelbindingseisen anders dan bijvoorbeeld profiling voor marketing doeleinden. Bedrijven zoals Experian verkopen onder andere insolvabelen-lijsten aan kredietverstrekkers, die daar hun renteaanbod voor klanten op baseren. Als we de Straatkubus die door KING voor gemeenten ontwikkeld is als voorbeeld nemen, zien we dat de uitvraag van data aan derden begrensd wordt doordat men niet op het niveau van individuele huishoudens mag zoeken en vinden. Er is geen gelijkwaardige positie voor burgers, markt en overheid als het gaat om bezit en gebruik van data.


Kans

Het strategisch delen en behouden van data versterkt de rol van de gemeente richting haar inwoners, andere overheden en commerciële marktpartijen. Deze partijen kunnen er op vertrouwen dat gemeenten in hun beleid en uitvoering steeds het (grond)recht op privacy respecteren. We hebben ons beleid en werkwijzen zo ingericht dat we integraal kunnen werken en goede en efficiënte dienstverlening kunnen bieden. Burgers, bedrijven en ketenpartners in data rekenen daar ook op."Een aantal dataverzamelingen zijn exclusief voor de overheid. We moeten beseffen dat data goud waard is en dat we dingen op basis van algemeen belang moeten afschermen."

Yvonne van Stiphout, oud kwartiermaker Producten & Diensten VNG