De nieuwe generatie lééft met social media en technologie en ontwikkelt hierdoor eigentijdse competenties. Ze waardeert weliswaar nog steeds face-to-face contact, maar zaken als gehechtheid aan politieke ideologieën zijn minder sterk aanwezig dan bij eerdere generaties. Binnen allerlei groepen, zoals jongeren en hackers, ontstaan subculturen waarin een eigen taal wordt ontwikkeld en nieuwe leefregels gelden. Hoe kijken zij aan tegen kansen en keuzes die in de informatiesamenleving gemaakt worden?


Dialoog

De bestaande politiek-maatschappelijke structuur staat op gespannen voet met de leef- en belevingswereld van nieuwe generaties. Hoe blijft er aansluiting van bestaande waardesystemen met hun ervaring en beleving? En hoe werken we tegelijk aan vernieuwing? Wat betekent het om ideologie en beleidstheorie in te ruilen voor fluïde algoritmen die slechts door een enkeling tot een besluit herleid kunnen worden? Dat is een spannend terrein waarin techniek en ethiek elkaar bestuiven. Hoe kan de nieuwe generatie, met hun eigentijdse skills en opvattingen, daar een rol in spelen?


Kans

Het vormgeven van voor burgers betekenisvolle en begrijpelijke maatschappelijke kaders blijft een belangrijke taak voor de overheid. Om in de pas van maatschappelijke ontwikkelingen te blijven, willen gemeenten bewust jonge mensen aannemen. Daarnaast gaan zij samenwerkingen met nieuwe organisaties (en organisatievormenvormen) aan, om zo de verbinding tussen bestaande en nieuwe waarden te verkennen en organiseren."Big data heeft een andere werkelijkheidsbeschouwing dan de statistische, je moet met realtime informatie kunnen werken."

Jan van Ginkel, Gemeentesecretaris Zaanstad