De klassieke (politiek)-bestuurlijke dynamiek en de beleidsgedreven manieren van werken binnen gemeenten staan op gespannen voet met de datagedreven gemeente. Die is in het data ecosysteem immers aangesloten op de leef- en belevingswereld van burgers en marktpartijen. Door verschillende informatiebronnen kunnen ook verschillende werkelijkheden ontstaan. De mogelijkheid bestaat dat deze werkelijkheden met elkaar zullen botsen.


Dialoog

Voor het onderwerp 'realiteitszin' zijn het zware tijden. Dit is immers bij uitstek een thema waarin verschillende werkelijkheden met elkaar in conflict komen. Het is moeilijk om het meetproces zó te organiseren dat de zaken die je wil weten ook écht gemeten worden. Hoe organiseren we de dialoog om bestaande waardesystemen vanuit een politieke ideologie, bestuurs- of bedrijfskundige oriëntatie te matchen met de leef- en belevingswereld van burgers en marktpartijen? Hoe werken we in dit spanningsveld aan vernieuwing? Wat betekent het om ideologie en professionele opvattingen meer fluïde te zien worden? Dat is een spannend terrein, waarin techniek en ethiek elkaar bijna continu bestuiven. We hebben de nieuwe generatie met hun eigentijdse skills en opvattingen hierbij dan ook hard nodig.


Kans

Door de snelheid van actuele informatie blijft er weinig ruimte over voor theoretische en/of politieke ideologieën die geen direct zichtbare uitwerking hebben. Abstracte KPI's of andere sturingsmethoden en vage financiële stromen eroderen of drogen hierdoor op."Het gaat er om wie het dichtst op de concrete situatie zit, niet in de abstractie. Bewoners hebben zelf misschien al onderzoek gedaan naar de inrichting van het park. De aandacht verschuift daarmee naar de vraag. De data of praktijk waar de data ontstaat, dringt de vragen op."

Eric de Kruik, VNG Realisatie