Het politieke speelveld verschuift van raadszaal en gemeentehuis naar de plaats waar data en informatie ontstaan. Op steeds meer plaatsen is data voorhanden of wordt ze gegenereerd in de vorm van transactie-informatie (de aankoop van een hui, de privégegevens van een medisch dossier). Marktpartijen en (georganiseerde) burgers die deze informatie op verschillende manieren beheren, worden volwaardige medespelers met een positie.


Dialoog

Data ontstaat op verschillende plekken. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat er sprake is van publiek of gemeentelijk eigenaarschap. Data wordt vaak gezien als een neutrale enabler van politiek en sturing binnen gemeenten, maar is dat echt zo? Data is niet neutraal of a-politiek, zeker nu data steeds vaker verschillende oorsprongen heeft en van gebruiker wisselt. Kun je als gemeente nog voorwaarden stellen aan het publieke gebruik van data? Hoe krijg je dit ogenschijnlijk technische thema politiek geagendeerd? En welke rol neem je als gemeente in bij het met behulp van data ondersteunen van lokale politieke vitaliteit?


Kans

Als hoeder van het algemeen belang is de gemeente zowel datagedreven als burgergedreven. Ze gebruikt sturingsinformatie bewust om voor burgers zowel faciliterend als beschermend te zijn. De gemeente garandeert dat burgers eigenaar zijn van hun eigen privégegevens, dat ze opgeleid worden en in staat zijn om hun rol in het maatschappelijke speelveld van markt en overheid actief te te spelen."Het data informatie spel tussen overheid en markt verandert. Steeds vaker worden burgers en kleine bedrijven gevraagd om zich professioneel te verhouden in deze driehoek. Dat betekent dat er een nieuw spel en nieuwe rollen gaan ontstaan."

Dennis Kerkhoven, de coöperatieve samenleving