Uit alle Omgevingsplannen zijn de voorschriften over de toegestane bouwhoogte geanalyseerd. In een visualisatie is de toegestane bouwhoogte gecombineerd met de daadwerkelijke bouwhoogte van percelen. Wat bleek: meer dan 4000 gebouwen die hoger zijn dan toegestaan!

Dit is een van de dingen die u onder de loep kunt nemen, maar de excersitie kan ook gedaan worden met andere voorschriften. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften rond geluid en natuur.

Status: #Gelukt #Amuse


Deelnemende gemeenten


Ingrediƫnten


Bereidingswijze

Elke perceel op de kaart heeft een duidelijke begrensing (vlak). Elke willekeurige locatie in dat vlak valt onder de regels en voorschriften van toepassing op de vlak. U kan dus voor elk willekeurig punt op de kaart vaststellen welke bouwhoogte daar is toegestaan. Bekijkt u vervolgens welke gebouwen er staan en welke hoogte deze hebben (met correctie voor uitsteeksels zoals antennes en correctie van Maaiveldhoogte) dan kunt u zien welke gebouwen hoger zijn dan toegestaan. Deze waarnemingen zijn gevisualiseerd met gebruik van foto's van de locaties. Tevens kunt u per gebied (per gemeente) tellen hoeveel gebouwen en objecten te hoog zijn en via fotomateriaal bekijken.


Oordeel

Pluspunten

Minpunten


Video