Terugmelden op basisregistraties is voor overheden wettelijk verplicht. Het levert een cruciale bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van gegevens. Iedereen heeft daar belang bij: de gemeente, haar inwoners en ondernemers en overige afnemers van de gegevens. Terugmelden is dan ook een ketenverhaal van alle overheden, uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Terugmelden zou dus een kerntaak moeten zijn van iedereen die met basisgegevens werkt.

Toch is dat niet het geval. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? Medewerkers bij gemeenten en belastingkantoren gaven zelf het antwoord.