Ondersteunings-behoeften

Aan welk soort ondersteuning is behoefte bij het inrichten van een terugmeldproces? We vroegen het gemeenten en belastingkantoren. Hun behoeften hangen nauw samen met het ontwikkelingsniveau van de organisatie.

  1. In de taakgerichte organisatie is er vooral behoefte aan overzicht. Praktische handvatten kunnen helpen de basis op orde te krijgen.
  2. In de procesgerichte organisatie is er behoefte aan meer samenwerking. Goede afspraken kunnen dit faciliteren.
  3. In de systeemgerichte organisatie is draagvlak de grootste behoefte. Ondersteunen van goed opdrachtgeverschap en organiseren van commitment kan hieraan bijdragen.
  4. In de ketengerichte organisatie is behoefte aan innovatie. Meer grip op landelijke ontwikkelingen en centrale voorzieningen wordt als belangrijke voorwaarde gezien.

Taakgerichte ondersteuning

Een taakgerichte organisatie is gebaat bij ondersteuning tijdens het verkrijgen van overzicht van gegevensstromen. Als er overzicht is, kan er een begin gemaakt worden met het inrichten van een terugmeldproces. Bij ondersteuningsmiddelen ligt de nadruk dan ook op het 'hoe': praktische handvatten en quick wins.

Vaakst genoemde behoeften aan ondersteuning:


Procesgerichte ondersteuning

In de procesgerichte organisatie is terugmelden ingericht in de zogenaamde 'binnenste ring'. Bronbeheerders koppelen basisregistraties onderling en melden onderling terug. Interne samenwerking en met externe partners moet bestendigd worden met afspraken om terugmelden in de organisatie te laten 'landen'.

Vaakst genoemde behoeften aan ondersteuning:


Systeemgerichte ondersteuning

In de systeemgerichte organisatie is het kwaliteitsmanagement van gegevens in de basis op orde. Om het terugmeldproces systematisch in te bedden is het nodig de meerwaarde te laten zien van gegevenskwaliteit. Dat kan door de gevolgen van foutieve gegevens duidelijk te maken op het gebied van financiƫn, imago en manuren.

Vaakst genoemde behoeften aan ondersteuning:


Ketengerichte ondersteuning

Ketengerichte organisaties hebben hun gegevensbeheer goed ingericht. De enige belemmering die zij ervaren voor vernieuwing en verbetering, is gebrekkig zicht op de doorontwikkeling van terugmeldvoorzieningen en het ontbreken van invloed op ontwikkelingen van basisregistraties.

Vaakst genoemde behoeften aan ondersteuning: