KING heeft in 2017 een behoefte-onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen waar gemeenten en hun samenwerkingspartners behoefte aan hebben bij het inrichten van een terugmeldproces.

Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 34 personen van 21 organisaties. Tijdens deze gesprekken is in kaart gebracht:

wat de werkzaamheden zijn van betrokkenen in relatie tot terugmelden,

welke behoeften zij hebben bij het uitvoeren en verbeteren van hun werk, en

welke belemmeringen zij hierbij ervaren en welke vragen dit oproept.

In de gesprekken werden gerichte vragen gesteld:

Om te bevorderen dat er vrijuit gepraat kan worden, zijn de onderzoeksresultaten geanonimiseerd.