Samen werken aan één overheid: onder die noemer vond van 24 tot en met 28 september het Fieldlab Dienstverlening plaats in theater De Spiegel in Zwolle.

Tijdens het Fieldlab Dienstverlening werkten per dag ruim 150 medewerkers van gemeenten (en het Kadaster) samen met marktpartijen, uitvoeringsinstellingen, softwareontwikkelaars, ontwerpers en collega's van andere overheden aan innovatieve concepten voor gemeentelijke dienstverlening. Het doel van het Fieldlab was tweeledig: het versnellen van de vernieuwing in de gemeentelijke digitale dienstverlening en het beproeven van een andere manier van werken, waarbij vernieuwende concepten één keer worden ontwikkeld om het uiteindelijk 380 keer te kunnen toepassen.

Vanuit de verschillende tracks techniek, services & toepassingen, implementatie & verandering en e-government is afzonderlijk en vooral in verbinding met elkaar gewerkt aan fundamenteel betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Heeft u vragen over het Fieldlab Dienstverlening?
Neem dan contact op met leonie.brouwer@vng.nl

Een uitgebreide terugblik op het Fieldlab Dienstverlening en behaalde resultaten is te vinden op het platform 'Werken aan één overheid' en via de hashtag #fieldlabDV18 op social media.

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening

Fieldlab Dienstverlening