Bijeenkomsten AVG

VNG Realisatie organiseerde een aantal bijeenkomsten waar gemeenten alles hoorden over de privacywetgeving AVG.


VNG Realisatie congres

Dat gemeenten veel meer samen willen doen en in de praktijk al veel samenwerken, werd duidelijk op het drukbezochte VNG Realisatie congres, eind maart in De Fabrique in Utrecht.

Er waren 1185 bezoekers uit 303 gemeenten, waarvan:

VNG Realisatie congres


Bezoekers waardeerden het congres:

Inhoud totale programma met een 7.4
Sessies met een 7.0

92% gaf aan dat het congres voldeed aan hun verwachting


Platforms: bezoekers en bereik

VNG en VNG Realisatie onderhouden meerdere platforms, zoals Waarstaatjegemeente, Softwarecatalogus en Pilotstarter.

Bezoekerscijfers

Waarstaatjegemeente: in 2017 meer dan 440.000 bezoekers. Dat is een toename van 60% ten opzichte van 2016 en een verviervoudiging sinds de lancering in 2014. De groei in cijfers laat zien dat het belang van het platform toeneemt voor gemeenten.

Verschillende gemeenten geven ook aan dat waarstaatjegemeente.nl een belangrijke informatiebron voor hen is. De website blijft in ontwikkeling. Zo is het afgelopen jaar het thema Gezondheidsverschillen toegevoegd en is de monitor Sociaal Domein verbeterd.

Gemma Online: 8.000 tot 10.000 unieke bezoekers per maand. Gemiddeld blijft elke bezoeker 5 minuten op de site.*

Softwarecatalogus werd 9.300 keer geraadpleegd in het 1e kwartaal van 2018.

Op het StUF-testplatform worden jaarlijks 6.000 tests op standaarden gedaan door ruim 100 leveranciers.

GIBIT wordt gebruikt door 73% van alle gemeenten**, in 2017 was dit 62%.

* cijfers over 2017
** (cijfer 1e kwartaal 2018)


Gegevensuitwisseling sociaal domein

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) is voor gemeenten hét landelijk punt om met zorgaanbieders geautomatiseerd berichten uit te wisselen over zorgtoekenning, declaratie en facturatie.

Gegevensuitwisseling

Naast het berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet kunnen gemeenten via het GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt) van enkele diensten gebruikmaken:

Van deze diensten werd in 2017 veel gebruikgemaakt:


Impactanalyses

Impactanalyses brengen de implicaties van nieuwe wetgeving op het uitvoeringsproces in kaart. VNG voert deze analyses in een vroeg stadium uit en zorgt er daarmee voor dat het uitvoeringsperspectief wordt meegenomen in het wetgevingstraject.

Trajecten waarop recent een impactanalyse plaatsvond of nog loopt:

Impactanalyses


Opschalingsanalyses

Op actuele thema’s en vraagstukken brengen we in kaart hoe zoveel mogelijk gemeenten kunnen profiteren van wat elders is bedacht. Dat doen we met een opschalingsanalyse.

Enkele voorbeelden van trajecten waarop dat gebeurt:

Regie op gegevens in schuldhulpverlening, open raadsinformatie en gezamenlijke dienstverlening op locatie.

In totaal lopen nu 23 actieve analyses. Dit zijn zowel opschalingsanalyses als impactanalyses op wettelijke trajecten.