Waarom zouden gemeenten elk voor zich oplossingen bedenken, als ze dat beter samen kunnen doen? De VNG is ontstaan vanuit dat idee, toendertijd om samen steenkool in te kopen voor de gemeentelijke gasfabrieken. Nu gaan gemeenten vergaand samenwerken op het gebied van ICT, uitvoering van medebewindstaken en dienstverlening. De beweging daartoe heet Samen Organiseren en een belangrijk instrument dat deze beweging ondersteunt is de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Gemeenten staan zélf aan het roer: zij zijn eigenaar van datgene dat we gezamenlijk ontwikkelen. De VNG ondersteunt daarbij. Het samenspel tussen beleid en uitvoering blijkt cruciaal voor het realiseren van de ambities van Samen Organiseren. Wat werkt in de praktijk, of wat nodig is om iets in de praktijk te laten werken, geeft daarom mede richting aan strategie en beleid.

In deze Tussenstand geven we een beeld van wat er zoal gebeurt binnen de GGU. We brengen het met gepaste trots, want wat zit er een energie bij gemeenten om het samen beter te doen! Gemeenten in het hele land pakken gezamenlijk vraagstukken op om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven. VNG ontwikkelt instrumenten en beleid die hen daarbij helpen. Wij vinden het een voorrecht om daar aan mee te werken en zijn verguld met het vertrouwen dat ons is gegeven om dit te mogen doen. Daar hoort transparantie bij en daarom vertellen we u in deze Tussenstand graag wat u en uw collegagemeenten samen met ons doen.

Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG
Nathan Ducastel, directeur Beleid Informatiesamenleving
Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie