Vijf formules gekoppeld aan vier rollen

Bij de verschillende rollen zijn vijf serviceformules ontwikkeld. Vijf formules die hetzelfde onderliggende doel delen: inwoners en ondernemers zekerheden geven bij het afnemen en gebruiken van gemeentelijke producten. Bij deze zekerheden horen voor elke formule interne afspraken om de zekerheden te realiseren.

De zekerheden en interne afspraken kunnen per gemeente verschillen. Met behulp van klantreizen kan een gemeente tot een goede invulling van de zekerheden en interne afspraken komen.

Snelserviceformule

Snelserviceformule

Simpel en snel. Standaard producten en diensten. Korte doorlooptijd.

Ontwerpformule

Ontwerpformule

Samen en op maat. Samengestelde diensten, meerdere experts nodig, generalisten en specialisten.

Ontwikkelformule

Ontwikkelformule

Cocreatie en partnerschap. Beleidsontwikkeling, gebiedsontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.

Toezichtformule

Toezichtformule

Alert & Rechtvaardig. Toezicht conform afspraken. Preventief en repressief.

Beheerformule

Beheerformule

Schoon, heel en veilig. Collectieve dienstverlening in de openbare ruimte.

De namen van de formules en hun kernwaarden hebben we landelijk vastgesteld. Elke formule heeft eigen kernwaarden.

Lees meer op vngrealisatie.nl/serviceformules