Diensten verlenen aan inwoners en ondernemers vanuit hún leefwereld is de belangrijkste opgave voor alle Nederlandse gemeenten. In al die gemeenten wordt dan ook hard gewerkt aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service. Serviceformules zijn een goed middel om dit doel te realiseren. Hengelo ontwikkelde vijf serviceformules die als blauwdruk kunnen dienen voor dienstverlening door gemeenten. En wat werkt voor Hengelo, kan net zo goed werken voor Amsterdam en Zierikzee. VNG Realisatie trekt daarom samen op met de gemeente Hengelo om het 'formuledenken' bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

Dienstverlening zit in de juiste formule