Diensten verlenen aan inwoners en ondernemers vanuit hún leefwereld is de belangrijkste opgave voor alle Nederlandse gemeenten. In al die gemeenten wordt dan ook hard gewerkt aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service. Serviceformules zijn een goed middel om dit doel te realiseren. Er zijn vijf serviceformules die als blauwdruk kunnen dienen voor dienstverlening door gemeenten. VNG Realisatie trekt samen op met gemeenten om het 'formuledenken' bij alle gemeenten onder de aandacht te brengen.