Achtergrond

Een gemeente kan de formules lokaal invullen aan hand van twee technieken die eveneens uit de marketing afkomstig zijn: de 6 P's en klantreizen.

De zes P's staan voor: Product, Prijs, Proces, Personeel, Promotie en Plaats.

  1. Product: welk product wordt geleverd?
  2. Prijs: wat is de kost- en verkoopprijs?
  3. Plaats: via welk kanaal wordt het product geleverd: internet, de balie?
  4. Personeel: welke houding en welk gedrag van medewerkers zijn gewenst?
  5. Proces: hoe moet het proces ingericht zijn?
  6. Promotie: hoe moet de informatie ingericht zijn?

Marketingmix

De P's moeten worden ingevuld vanuit de invalshoek van de inwoners en ondernemers (extern), én vanuit interne afspraken. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld belooft 24/7 (per telefoon) bereikbaar te zijn, dan zal dat intern georganiseerd moeten worden om het waar te maken.

Een optimaal resultaat is alleen haalbaar door de zes elementen van de 'marketingmix' te verbeteren in samenhang met elkaar te verbeteren.