Uitgever: VNG Realisatie

Hoofdredactie: Marjolijn van den Dobbelsteen en Eduard Cachet

Redactie: Quita Hendrison

Coördinatie: Eduard Cachet

Opmaak: Henri Kaper

Vormgeving: Jesse Skolnik

Copyright: VNG Realisatie, november 2019

Beeld: © Marc van Bokhoven, © Nina ... , © Jeroen van der Wielen en © Oscar Vinck