Persoonlijk leiderschap, betrouwbaarheid en het uitdragen van normen en waarden. Dát vinden gemeentesecretarissen belangrijk, als het gaat om het verwerven van gezag. Onderzoeker Thijs Jansen presenteert de eerste resultaten van zijn onderzoek naar het gezag van gemeentesecretarissen.

Hoge mate van gezag

Zo'n 30 gemeentesecretarissen zijn vanochtend aanwezig bij de sessie, die speciaal voor hen is georganiseerd. Op de vraag 'Ik heb gezag in mijn eigen organisatie' antwoordt iedereen instemmend. En dat is helemaal in lijn met het onderzoek van Jansen (oprichter en directeur van de Stichting Beroepseer). Want uit Jansens enquête - ingevuld door 100 secretarissen - blijkt dat gemeentesecretarissen over het algemeen een hoge mate van gezag ervaren.

Ambtelijke organisatie en college van B en W

Die hoge mate van gezag ervaren gemeentesecretarissen met name in hun ambtelijke organisatie en in het college van B en W. In de gemeenteraad en in de samenleving is dat beduidend minder. "Dat is logisch, want in die arena's vinden gemeentesecretarissen het uitoefenen van gezag veel minder belangrijk", aldus Jansen.

'Gezag moet je gegund worden'

Eigenschappen als persoonlijk leiderschap, betrouwbaarheid en het uitdragen van normen en waarden zijn voor gemeentesecretarissen erg belangrijk als het gaat om het verwerven van gezag. Dat blijkt uit het onderzoek van Jansen.

"Herkenbaar", zegt Annette van Hussel, gemeentesecretaris bij gemeente Stichtse Vecht, tijdens het aansluitende podiumgesprek. "Wij zijn allemaal geworven op onze persoonlijke leiderschapsstijl. Gezag moet je gegund worden."

Herke Elbers van de gemeente Amersfoort beaamt dat: "Je wordt niet beoordeeld op je positie, maar om wie je bent."