In de 'wasstraat' ondervinden bezoekers hoe versnipperd de gemeentelijke dienstverlening is in het sociaal domein. Aan het eind van de wasstraat wordt getoond hoe het ook anders kan, als gegevens worden gedeeld. Door veel initiatieven wordt gewerkt aan dit toekomstperspectief, zo wordt duidelijk op het plein Sociaal domein.

"Over zes tot acht weken weet u of u recht heeft op bijstand, wilt u dit formulier invullen?" zegt de medewerker van het loket Inkomen in de wasstraat op het plein Sociaal domein. De 'inwoner', Anne Brouwer, verlaat het hokje met een stapel formulieren om naar het 'keukentafelgesprek' te gaan in de aanpalende ruimte. Drie loketten gaat hij zo langs, met een flinke stapel formulieren om in te vullen. "Allemaal gegevens die de overheid al heeft," reageert Brouwer, in het echte leven informatie-architect in de gemeente Noardeast-Fryslân. De 'wasstraat' maakt duidelijk hoe versnipperd de overheid werkt, in allerlei loketten die geen gegevens met elkaar delen. Het is misschien wat overdreven aangezet voor het Congrestival, "maar zo werkt het wel hoor, in de praktijk," zegt Brouwer. Eenmaal de wasstraat uit gaat hij naar de verschillende kramen van projecten die daar verandering in willen brengen. Zoals de Blauwe Knop, het project Schouders Eronder en Samen organiseren met het UWV.

Snelheid maken

Veel projecten en samenwerkingen richten zich op het verbeteren van gegevensuitwisseling in het domein van werk en inkomen. Bij de kraam die het schulden- en werklandschap in beeld brengt, hangen diverse prenten waarop gemeenten hebben aangegeven waar ze meer informatie over willen. "We merken dat veel gemeenten bezig zijn met vroegsignalering in de schuldenproblematiek. Wij halen hier op wat zij willen inbrengen en waar ze meer over willen weten, zodat we gemeenten met elkaar kunnen koppelen en ze zo elkaar verder kunnen brengen," zegt Jantien Petersen.

"Ik hoop hier vooral meer te weten te komen over innovatieve initiatieven als het gaat om data en dienstverlening. Hoe we onze dienstverlening als gemeente beschikbaarder maken, voor alle inwoners," zegt Erwin Jacobs, e-adviseur bij de gemeente Soest. Soest zou inwoners graag meer regie geven over de eigen gegevens, zegt hij. "Dan moet je eerst wel weten wat je precies in huis hebt en hoe je dit op een manier ontsluit waar mensen ook echt wat aan hebben. Evenementen zoals deze helpen om erachter te komen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en hoe gemeenten hierin samen optrekken. Zo groot zijn wij ook niet als gemeente, we willen hier graag gezamenlijk keuzes in maken met andere gemeenten. Partners vinden, omdat dat helpt om snelheid te maken."