Een wirwar aan regelingen, instrumenten en processen; dat is waar werkgeversadviseurs in terechtkomen als zij werkgevers willen ondersteunen bij het vinden van de juiste instrumenten bij de bemiddeling van werkzoekenden. Dat moet en kan anders.

Door: Quita Hendrison

Als werkgevers iemand in dienst willen nemen uit een specifieke doelgroep, kunnen zij een beroep doen op bepaalde regelingen. Maar welke? Daartoe wenden zij zich tot de adviseur van het werkgeversservicepunt in één van de 35 arbeidsmarktregio's waarin ons land is opgedeeld. Maar steeds vaker kwamen er signalen dat men door de bomen het bos niet meer zag. Er zijn zoveel instrumenten; lokaal, regionaal, landelijk, inclusief UWV. En waar de ene gemeente in de regio een regel 'zus' interpreteert, doet de andere dat weer 'zo'. Het ontbreekt aan overzicht en eenduidigheid.

Die noodzaak wordt onderschreven door de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (VNG, UWV, Divosa en Cedris). Gerlinde Scheper is één van de projectleiders in de Programmaraad en adviseert de gemeente Zwolle op dit dossier. "In Zwolle heb ik Dennis (afkorting van Doen met kennis) leren kennen. Dit is de digitale instrumentengids die we met VNG Realisatie ontwikkelen om de berg aan instrumenten voor werkgeversdienstverlening eenduidig en inzichtelijk te maken. In de Programmaraad heb ik voorgesteld dit te omarmen omdat Dennis de arbeidsmarktregio's echt helpt bij de opgave tot harmonisering en overzicht. Het is van belang dat Dennis in alle 35 regio's wordt geïmplementeerd zodat we niet overal het wiel opnieuw uitvinden. We hebben immers allemaal hetzelfde doel: werkgevers en werkzoekenden zo goed mogelijk ondersteunen."

SUWI

De verschillen zijn groot. Waar men in de ene regio gemeenten nog erg uiteenlopend met regelingen omgaat, is harmonisering in andere gemeenten al aardig op weg. "Maar daar zie je vaak dat het beheer een uitdaging is", vervolgt Scheper. "Dan is alles mooi geharmoniseerd en vastgelegd in een Excellijst en vervolgens verandert er iets in een regeling en wordt die mutatie niet doorgevoerd op de lijst. Reden te meer om op een centraal punt een gebruikersvriendelijk overzicht bij te houden dat ook locatieonafhankelijk is te raadplegen."

Gewoon beginnen

Ronald van Ammers is sinds december 2019 namens UWV gedetacheerd bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord als coördinerend adviseur Perspectief op Werk. "Letterlijk de dag nadat ik daar gestart was, kwam VNG Realisatie op bezoek om over Dennis te praten. Wij herkenden de noodzaak tot harmoniseren. Men was vooral op zoek naar input vanuit het veld: wat moet er aan de achterkant in de tool. Daar is kennis van de materie voor nodig - over welke regelingen heb je het, over welke doelgroepen - en die konden wij leveren. Vanuit mijn UWV-achtergrond kon ik ook de landelijke regelingen overzien. Dat is het mooie van Dennis: de Wajong is overal hetzelfde, de gemeente of regio kan met het totale overzicht van instrumenten voor maatwerk zorgen. De manier van werken die VNG Realisatie hiervoor gekozen heeft bevalt me goed: gewoon beginnen, de klokt tikt immers door en de aanpassing van SUWI wacht niet. Op dit moment is de bètaversie te zien op het internet, de volgende stap is dat we bij elke van de 15 gemeenten in Noord-Holland Noord gaan vragen wat zij in Dennis willen zien. Dat willen we op 1 januari 2021 op orde hebben. Uiteraard wel binnen kaders. Er moeten afwegingen gemaakt worden en er moet regie zijn; ook maatwerk heeft z'n grenzen en we moeten voorkomen dat het bos straks weer zo vol met bomen staat dat we terug bij af zijn. Dat vraagt om organisatie en om continu beheer. In de laatste miljoennota zijn ook weer interessante onderwerpen naar voren gekomen die mogelijk op een later moment tot wet- en regelgeving kunnen leiden. Het is dan aan ons om deze regeling in te bouwen, zodat men er gebruik van kan gaan maken. Maar nogmaals, zoals het tot nog toe loopt - snel schakelen, gewoon doen en uitvoeren - dat maakt dit traject naast de inhoud, heel verfrissend om aan mee te we werken."

Corona

In het Zwolle van Gerlinde Scheper is men tot nu toe zeer te spreken over Dennis. "Harmonisering van de instrumenten was behoorlijk op orde hier, maar de pilot met Dennis is een goede aanleiding om te herijken wat we ooit afgesproken hebben en de dienstverlening van het werkgeversservicepunt (WSP) naar een hoger plan te tillen. We hebben input gevraagd in de regio en dat gebruikt voor de tool. Dat was begin 2020 en toen kwam corona. Dat had makkelijk tot vertraging kunnen leiden – 'andere prioriteiten' – maar we hebben juíst gezegd: we moeten Dennis versneld oppakken en aanvullend op de corona-ondersteuningsmaatregelen van het kabinet naar de professionals brengen. Ook hebben we de accountmanagers van Economische Zaken aangehaakt; te verwachten valt dat zij door de coronacrisis meer met werkgevers en werkzoekenden te maken zullen krijgen. Met behulp van Dennis kunnen ook zij beter adviseren en verwijzen."

Nooit af

Wel goed om te melden dat Dennis nog 'in de groei' is; het wordt alleen nog intern gebruikt en op basis van ervaring steeds een stukje beter gemaakt. Wekelijks bekijkt een club professionals van het Werkgeversservicepunt hoe het ermee staat: gebruiken we de juiste filters, dekken die de lading, staan ze op de juiste plek, enzovoort. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat harmonisering op papier niet hetzelfde is als harmonisering in de praktijk. Scheper legt uit: "Zo hadden we de indienstnemingssubsidie op papier geharmoniseerd. Maar het proces aan de achterkant van die regeling is in Zwolle anders ingeregeld dan in Oldebroek. Dat kan tot een hele andere manier van aanvragen leiden. Het instrument is dan wel hetzelfde, de uitvoering is anders. Verschillen zijn ook niet helemaal uit te sluiten, maar de wetgever zegt, harmoniseren waar dat kan."

De pilot is nog niet afgerond. "Dit werk zal sowieso nooit af zijn", weet zowel Scheper als Van Ammers. "Zo'n verzameling instrumenten moet up-to-date gehouden worden, het beheer is een grote uitdaging. We zetten dit nu neer onder regie van de VNG en UWV, maar het moet uiteindelijk van de regio's worden. Inmiddels is wel de subsidieaanvraag aan SZW toegekend en kunnen we gaan opschalen naar tien arbeidsmarktregio's. Op basis van de ervaringen uit de pilotregio's hebben we een handreiking gemaakt om die nieuwe regio's makkelijk aan te laten sluiten. Dus kom maar op!"

Dit is Dennis

Dennis is een digitale instrumentengids, een website met doorklikmogelijkheden naar de arbeidsmarktregio's. Door middel van filters kunnen professionals in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio's elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. De ambitie is Dennis op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkgevers.

Dit is Eva

In Eva zijn alle instrumenten en trajecten verzameld die kunnen bijdragen aan het activeren, werk-fit maken en aan het werk helpen en houden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling om Eva ter beschikking te stellen aan alle geïnteresseerde gemeenten en samenwerkingsverbanden en op termijn ook aan werkzoekenden. De pilot rond Eva wordt gehouden bij de Regionale Sociale Dienst De Liemers.