Op koers in uitvoering

Van uw gemeente beschermen tegen digitale dreigingen, tot effectiever netwerken om versnippering tegen te gaan in schuldhulpverlening tot een reis door het werklandschap. Als VNG werken we vanuit de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) samen met én voor de gemeenten aan talloze projecten, programma's en structurele diensten. Wat is hierbij de koers? Hoe kunnen we elkaar hierin zo goed mogelijk vinden en ondersteunen?

Deze vragen stonden centraal tijdens het VNG Realisatie Jaarevenement op 10 november in De Fabrique in Utrecht. We kijken dan ook met trots terug op het evenement. Ik heb veel krachtige professionals aan het woord gehoord en ontzettend veel goede ideeën voorbij horen komen. De dag heeft dan ook waardevolle conclusies en relevante discussies opgeleverd.

Een aantal daarvan delen we in dit e-magazine, waarin we graag met u willen terugblikken op deze dag. Vanuit elk deelcongres doen wij dat in de vorm van een aantal artikelen. Aan tafel in de studio keken de gasten van presentatrice Diana Matroos naar hoe we als overheid toegankelijk kunnen zijn voor iedereen. Dus ook voor de grote groep Nederlanders die niet mee kunnen in de digitale communicatie. Dat vereist een veel proactievere overheid, die meer moet kijken naar wat er speelt bij de inwoners. Hoe kun je bijvoorbeeld als gemeente de persoonsgegevens van inwoners beschermen tegen cyberdreigingen? En moet bedrijfscontinuïteit Management (BCM) onderdeel worden van de hele organisatie?

Tijdens de congresspecial van het programma Verbinden Schuldendomein kregen deelnemers een 'preview' van het instrument Routekaart Financiële Zorgen, en vertelde Joost Broumels van stichting SchuldenlabNL over hoe je netwerkt voor het hogere doel: minder versnippering in de schuldhulpverlening. Want samenwerken is een mooie intentie, maar je hebt wel partners nodig om tot het beste aanbod te komen voor inwoners met financiële zorgen.

Samenwerken is de sleutel tot succes, zo bleek ook tijdens het congres Werkdomein 'Op Reis door het Werklandschap'. Tijdens deze Reis door het Werklandschap onderzochten de bezoekers verschillende aspecten van het Werklandschap (PDF), met als overkoepelende vraag: hoe kunnen we samen bijdragen aan het bereiken van de eindbestemming: een effectieve, efficiënte en eenduidige dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

Dat we dat samen moeten én willen doen bewijst de opkomst van 450 deelnemers in Utrecht: allemaal bevlogen experts en professionals die willen samenwerken aan betere dienstverlening. Ik kan de dag dan ook terugbrengen tot één woord: KISS. De K staat voor kracht. Ik heb veel krachtige professionals aan het woord gehoord en ontzettend veel goede ideeën voorbij horen komen. De I staat voor de inwoner, die in alle onderdelen centraal stond. De eerste S staat voor slim werken, bijvoorbeeld door de integraliteit toe te voegen. En de tweede S staat voor samen. Want je hebt elkaar nodig als overheid. Alleen zo blijf je op koers in uitvoering.

Ik wens u veel leesplezier toe met dit e-magazine.

Nathan Ducastel

Wilt u de aftermovie zien van het Jaarevenement, liever een van de tafelsessies in de Live Studio opnieuw beleven of presentaties uit de andere workshops teruglezen? Ga naar de speciale terugblikpagina: